PRAVILA PRIVATNOSTI

ITG d.o.o., Dalmatinska ulica 12, HR-10000 Zagreb, OIB: 36883041215, (dalje ITG) u svom poslovanju prikuplja i obrađuje osobne podatke svojih kupaca i korisnika usluga te poduzima mjere kako bi obrada osobnih podataka bila zakonita, poštena i transparentna.

U tom smislu ITG u pogledu Vaših osobnih podataka sukladno Uredbi EU 679/16. može imati ulogu voditelja i/ili izvršitelja obrade te Vas, naše kupce i korisnike usluga ovom Izjavom želimo informirati o obradi Vaših osobnih podataka, koje podatke ITG prikuplja i kako se oni upotrebljavaju.

Također ćete saznati i koja su Vaša prava u pogledu obrade podataka i kako ih možete ostvariti. Prikupljanje, obrada i uporaba podataka provode se u skladu s propisima o zaštiti podataka, te pojmovi koji se koriste u ovoj Izjavi imaju značenje određeno Uredbom EU 2016/679.

1. Osnovne informacije o ITG d.o.o. kao Voditelju i/ili izvršitelju obrade
Identitet i kontakt podaci: Dalmatinska ulica 12, HR-10000 Zagreb, OIB: 36883041215, Republika Hrvatska, digitalnitisak.hr Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka: e-mail: itg@digitalnitisak.hr

2. Kako prikupljamo Vaše podatke (pravna osnova obrade)?
ITG osobne podatke prikuplja neposredno od Vas prilikom sklapanja i izvršenja međusobnih ugovora, kao i prilikom radnji koje prethode sklapanju ugovora (ponude, upiti, rezervacije, zahtjevi u okviru narudžbe proizvoda ili usluga, slanja upita ili zahtjeva vezanih uz naše proizvode ili usluge), ili na temelju Vaše privole, putem Internet stranica ITG-a, kao i posredno kada naše usluge i proizvode želite kupiti i/ili koristiti putem posrednika, odnosno kada ostvarujete pravo ili koristite naše usluge u sklopu poslovne suradnje koju imamo s našim poslovnim partnerima, ili na temelju druge zakonite osnove. Nadalje, osobne podatke prikupljamo i kada nam ih Vi sami stavite na raspolaganje npr. u okviru prijave kao korisnik naših usluga baždarenja tahografa ili korisnik drugih usluga, putem ispunjavanja obrazaca ili slanjem elektroničke pošte, te u sličnim situacijama u kojim ste odabrali dostaviti nam podatke.

Korištenje usluga i roba: Kada želite sklopiti ugovor s ITG-om, postavite zahtjev za ponudom, zatražite rezervaciju usluga i roba ITG-a te u svakom slučaju kad ulazite u ugovorni ili poslovni odnos s ITG-om trebat ćemo Vaše osobne podatke kako bi Vam pružili uslugu ili omogućili korištenje naših proizvoda ili usluga u skladu s Vašim zahtjevom ili kako bismo odgovorili na Vaš zahtjev. Prilikom postavljanja Vašeg zahtjeva za usluge ili proizvode ili prilikom ulaska u ugovorni odnos s ITG-om bit ćete upoznati s vrstom i količinom podataka koje ste nam obvezni pružiti u svrhu ispunjenja Vašeg zahtjeva odnosno sklapanja i izvršenja ugovora. (osobni podaci koje prikupljamo u svrhe iz ove točke mogu uključivati Vaše ime i prezime, OIB, tvrtku ili naziv organizacije, adresu, telefon, e-mail adresu, podatke o vozačkoj I prometnoj dozvoli, podatke o Vašoj kartici i druge podatke po potrebi konkretnog ugovornog odnosa).

Korištenje Internet stranice: Našu Internet stranicu (digitalnitisak.hr) možete pregledavati i koristiti anonimno jer se tom prilikom ne prikupljaju podaci koji bi omogućili Vašu identifikaciju kao pojedinca, te niste obvezni pružiti nam Vaše osobne podatke kao uvjet korištenja stranice. Kada koristite našu Internet stranicu mi možemo pohraniti podatke iz različitih sigurnosnih razloga. Takvi podaci mogu uključivati naziv vašeg davatelja internetskih usluga, Internet stranicu preko koje ste se povezali na našu stranicu, internetske stranice koje ste posjetili s naše stranice te vašu IP adresu. Ti podaci bi mogli voditi k vašoj identifikaciji, no mi ih za to ne koristimo. S vremena na vrijeme te podatke koristimo u statističke svrhe, no istovremeno osiguravamo anonimizaciju svakog korisnika pa se ta osoba ne može identificirati. Upisom osobnih podataka na za to predviđena polja na Internet stranicama potvrđujete da ste svoje osobne podatke dobrovoljno stavili na raspolaganje te da dozvoljavate da se isti koriste u svrhu u koju su podaci dani. Privola: ITG može od Vas zatražiti i privolu za obradu Vaših podataka u svrhu koja nije po svojoj krajnjoj namjeni uvjet za izvršenje ugovora niti zakonska obveza ITG-a ili nije nužna za sklapanja i izvršenje ugovora ili nije vašem legitimnom interesu (npr. u svrhu marketinških aktivnosti, nuđenja novih proizvoda i usluga i sl.) …